Category Archive for "ผลงาน Interactive Presentation"

360 Panorama – วันสิ่งแวดล้อมโลก 2564 – สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Jun 05 2021

ผลงาน เว็ป 360 Panorama ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เนื่องในวัน สิ่งแวดล้อมโลก ด้วยนะครับ ลองคลิกเข้าเล่น 360 และรับชมข้อมูลดีๆกันครับ http://www.worldenvironment2021.bangkok.go.th/ เดือนมิถุนายน มีวันสำคัญสากล คือ”วันสิ่งแวดล้อมโลก” World Environment Dayซึ่งตรงกับ มิถุนายน ของทุกปี และในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก…

Interactive Menu Video Badminton

Jul 07 2016

ผลงานทำ Interactive touch screen  Menu เลือก Video และโปรแกรมเล่นไฟล์ video  ผลิตด้วยโปรแกรม Adobe Flash cs6   ตัว Video สามารถเลื่อนดูช่วงเวลาต่างๆได้ และเมื่อเล่นจบ จะกลับมาหน้า menu หลัก  

DCVG Survey Multi touch screen Game

Jun 07 2016

game จำลองการหารอยรั่วของท่อแก๊ส รูปแบบการเล่นจะใช้ สองนิ้วจิ้มหน้าจอมัลติทัชสกรีนเพื่อจำลองเครื่องมือวัด ที่มี 2 ขา โปรแกรมเขียนด้วย Action Script 3 ใน Adobe flash cc DCVG Survey หรือ Direct Current Votage Gradient…

Interactive SCADA ห้องควบคุมการปฎิบัติงาน

Jun 07 2016

ผลงาน Interactive ห้องควบคุมการปฎิบัติ ของ SCADA  ควบคุมแสดงผลวีดีโอ 4k ในจอ monitor ขนาด 50 นิ้ว ต่อกัน 6 จอ ผ่านคอมพิวเตอร์ควมคุมเครื่องอื่นๆ โดยใช้การส่งและรับค่าสัญญาณเสียง เพื่อให้เกิดคำสั่งต่างๆ เครดิต คุณตี๋

Interactive Touch screen Menu Control Video

Jun 05 2016

ผลงานด้าน Interactive หน้าเมนูเลือกชมวีดีโอ สำหรับจอ Touch screen  ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ผลิตชิ้นงานจากโปรแกรม Adobe Flash CC

Interactive K-bank

Jun 29 2015

ผลงาน Interactive ของ ธนารคารกสิกรไทย เป็นผลงาน เพื่อบอกถึงความเป็นมาของธนาคาร จุดมุ่งหมาย และ กิจการต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย   Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation     ภาพ Screen shot ของ Interactive presentation

Interactive e-card balloon

Jun 25 2015

ผลงาน Interactive e-card เป็นผลงาน การ์ดเชฺิญ ในรูปแบบอิเลคทรอนิค e-card Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation   ภาพ Screen shot ของ Interactive presentation

Interactive e-card

Jun 23 2015

ผลงาน Interactive e-card เป็นผลงาน การ์ดอวยพรปีใหม่ ในรูปแบบอิเลคทรอนิค e-card Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation ภาพ Screen shot ของ Interactive presentation

Interactive การก่อสร้างอาคารพานิชย์

Mar 27 2015

ผลงาน Interactive นี้เป็นการให้ความรู้ด้านต่างๆ ก่อนที่จะทำการก่อสร้างอาคารพานิชย์ 2ชั้นขนาดเล็ก เช่น การเทคาน การวัดขนาด เป็นต้น   Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation       ภาพ Screen shot ของ Interactive presentation

Interactive Presentation Toyota Boshoku

Mar 23 2015

ผลงาน Interactive Toyota Boshoku เป็นงาน Interactive  เพื่อแสดงให้เห็นถึงชิ้นส่วนต่างๆ สมรรถนะ ความปลอดภัย และ ความสะดวกสบาย ของอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยนต์ของ Toyota   Video แสดงการใช้งาน Interactive Toyota Boshoku   ภาพ Screen shot ของ Interactive Toyota Boshoku…

Interactive toyota game

Feb 26 2015

ผลงาน Interactive toyota game มี 2 เกม คือ เกม energy โดยเป็นการจำลองการใช้พลังงานของบ้าน โดยผู้เล่นมีหน้าที่ปิดไฟ ปิดน้ำ ปิดพลังงาน ตรงส่วนที่ไม่มีการใช้งาน , เกม Garbage เกมคัดแยกขยะ โดยผู้เล่นต้องทำการคัดแยกขยะไปใส่ในถังขยะชนิดต่างๆให้ถูกต้อง   Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation  …

Interactive Game-Hava

Feb 22 2015

ผลงาน Interactive Game-Hava มี 2 เกมส์ ระหว่างตอบคำถามเกี่ยวกับรถ เพื่อทำความรู้จักกับตัวรถมาขึ้น  เกมส์ที่ เป็นเกมส์แข่งรถ ไปตามเส้นทางต่างๆ   Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation       ภาพ Screen shot ของ Interactive presentation

Interactive game NewTheoryGame

Feb 20 2015

ผลงาน Interactive game NewTheoryGame เกม เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเกมที่ทำใก้รู้จักเดียวกับเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น จากการเล่นเกมส์   Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation   ภาพ Screen shot ของ Interactive presentation

Interactive โรงกลั่นน้ำมัน Bafs

Feb 18 2015

ผลงาน Interactive presentation โรงกลั่นน้ำมัน Bafs   Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation   ภาพ Screen shot ของ Interactive presentation

Interactive Seven seas Condo และ Savanna Sands Condo

Feb 16 2015

ผลงาน Interactive presentation โครงการบ้าน โดยในโปรเจคนี้จะมี 2 โครงการ คือ Seven seas  Condo  และ Savanna Sands Condo   โดย Interactive นี้สามารถคลิกดูรายละเอียดต่างๆของโครงการได้ครบถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นมุมมองในชั้นต่างๆ  ภาพแกลอรี่ ผังแปลนของชั้นต่างๆ โดยการคลิกที่เมนูต่างๆภายในตัว…