Category Archive for "ผลงาน เว็ปไซด์ 3 มิติ"

Interactive Web 3D

Oct 04 2014

ผลงาน Interactive Web 3D Object  เป็นสื่อบนเว็ปไซด์ ที่สามารถหมุนดูวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ต่างได้แบบ 360 องศา  ให้คุณภาพความสมจริง เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปดูตัวจริง สามารถมองผ่านเว็ปไซด์ได้เลยในแบครบทุกมิติ  ไม่เจาะจงบางมุมมองเหมือนภาพถ่าย

Demo interactive 3d Car

Jun 17 2014

งาน interactive 3d Car เป็นการทำรถ  Model ในโปรแกรม 3D แล้วนำมาทำต่อเพื่อให้สมารถ เปลี่ยนสี เปลี่ยนมุมมองของรถได้ตามที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถหมุนดูมุมต่างๆของรถได้