Category Archive for "ผลงาน เกมส์สำหรับเครื่อง PC และ MAC"

รวมผลงาน Game PC ของเราทีมงาน Dynamicwork Studio

Aug 13 2019

พวกเรา Dynamicwork Studio คือทีมงานมากประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ผ่านงาน และทำงานในวงการอุตสาหกรรม Animation, Interactive, Game และ Presentation มาหลากหลายรูปแบบ โดยมีผลฝากไว้ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากมาย ซึ่งความสำเร็จในตัวผลงานของเรา ไม่ใช่แค่ทำงานเสร็จครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น แต่เรายังได้เน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจในทุกๆ ด้านให้กับลูกค้า ทั้งด้านการบริการ คำแนะนำ การเสนอราคาอย่างสมเหตุสมผล…

Game Question Touch screen

Jun 09 2016

เกมตอบคำถามเนือหาเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ  เล่นผ่านจอ Touch screen  ตัวโปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลผู้เล่นลงเครื่องได้ และจะสุ่มคำถามออกมา 10 ข้อ จาก กลุ่มคำถาม 4 กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มละ 7-13 คำถาม และเมื่อจบเกม โปรแกรมจำสรุปคะแนน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เล่นได้ทราบว่าตอบถูก หรือ ผิด ข้อไหนบ้าง Game…

2D Flash game DOT To Square

Jun 27 2015

ผลงาน 2D game dot to aquqre เป็นเกมส์ 2d โดยการคลิกที่เส้นทีละเส้นเพื่อทำให้ได้ช่องสี่เหลี่ยมแล้วจะได้ 1 คะนน โดยแข่งกับคอมพิวเตอร์ให้ชนะ ฝ่ายใดมีคะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ Video แสดงการใช้งาน Interactive presentation   ภาพ Screen shot ของ Interactive presentation

2D game TheRide

Jun 30 2014

งาน 2D game TheRide เกมส์โก๋แก่ สเกตบอร์ด เล่นสเกตบอร์ดไปตามททางผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ และ พยายามเก็บซองโก๋แก่ เพื่อมเพื่มคะแนน ให้ได้มากที่สุด [/row]

2D game ParachuteJumping

Jun 29 2014

งาน 2D game ParachuteJumping เกมส์โก๋แก่ กระโดดร่มเก็บโก๋แก่ กระโดดร่มเก็บซองโก๋แก่ ให้ได้มากที่สุดหลังจากเหตุการณ์ เครื่องบินตกหลุมอากศทำให้ ซองโก๋แก่ ตกจากเครื่องบิน ลงมาที่พื้น [/row]

2D game ForbiddenFart

Jun 28 2014

งาน 2D game ForbiddenFart เกมส์โก๋แก่ แอบปล่อยตด พยายามปล่อยตดออกมาโดยที่ไม่ให้ใครรู้ และห้ามอั้นตด เพราะมันจะทำให้คนอื่นจับได้ หากคนสงสัยมาก ให้หันไปหาคนข้างๆ เพื่อโยนความผิดให้คนอื่น [/row]

2D game concert

Jun 27 2014

2D game concert งานเกมส์ของ โก๋แก่ เกมส์ คอนเสิร์ต ใช้ปุ่มลูกศรบกดให้ตรงจังหวะเพลง แบบเกมส์ dJ พยายามอย่าให้กดผิดจะทำให้เสียเลือดได้ มีโหมดโบนัสเพิ่มคะแนนเมื่อผ่านด่าน  

2D game Tunami

Jun 26 2014

งาน2D เกมส์ Tunami วิธีการเล่น “ช่วยเหลือคนจากเหตูการณ์ สุนามิ โดยนำคนไปอยู่ในที่ต่างๆ เช่น ถ้ำ ตึกสูง ภายในเวลาที่กำหนด

2D game Water

Jun 25 2014

2D game Water ตอบถำถามเกี่ยวกับน้ำ เลือก 10 คำถามปัญหาเรื่องน้ำจากสถานที่ต่างๆ 10 สถานที่ แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด การสุ่มคำถามแต่ละข้อ จะมีคะแนนที่แตกต่างกัน

2D game Energy

Jun 24 2014

2D game Energy  เกมส์จับคู่พลังงาน เมื่อรถ เครื่องบิน หรือโรงงาน น้ำมันหมด ให้ผู้เล่นเลือกน้ำมันที่เหมาะสมบนสายพานไปเติมให้ถูกประเภท ก่อนจะหมดเวลา คะแนนได้จากการเติมน้ำมันและเวลาที่เหลือจากการเติมน้ำมัน  

2D game MatchDIno

Jun 24 2014

2D game MatchDIno จับคู่ได้โนเสาร์ ให้สังเกตเงาดำของไดโนเสาร์ว่าเป็นชนิดใด แล้วให้เลือกชิ้นส่วนต่างๆ จากซ้ายมือไปวางให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการทางด้านขวามือ หากวางผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนดจะแพ้ทันที

2D game Landslide

Jun 23 2014

2D game Landslide เกมส์รับมือ กับภัยพิบัติดินถล่ม พยายามปกป้องหมู่บ้านจากดินถล่มให้ได้มากที่สุด แต่ละระดับ ความเร็วและจำนวนของดินจะเพิ่มขึ้น โดยจะมีเวลาให้ระดับละ 30 วินาที ที่ใช้ในการป้องกัน ถ้าหากพลังหมด เกมจะจบทันที คำค้นหา:https //www google com/search client=ms-opera-mini games (2)

2D Flash game Earth Quake

Jun 22 2014

2D game Earth Quake เกมส์รับมือกับแผ่นดินไหว ผึกการใช้เครื่องมือต่างๆ พร้อมรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ทันก่อนเกิดแผ่นดินไหว เพื่อให้ข้าวของเครื่องใช้เสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับความเสียหายเลย

2D game DinoHunt

Jun 22 2014

2D game DinoHunt ตามล่าหาไดโนเสาร์ ให้ตามหาไดโนเสาร์ที่มีอยู่ในรูปตัวอย่าง ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละด่านให้ทันภายในเวลาที่กำหนด  

2D game Dig Dino

Jun 21 2014

2D game Dig Dino เกมส์ขุดซากไดโนเสาร์ ฝึกการใช้เครื่องมือในการขุดซากไดโนเสาร์ตามลำดับขั้นตอนการใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง  

2D game Coasta-destruction

Jun 20 2014

2D game Coasta-destruction ให้ผู้เล่นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง แล้วจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดี จากนั้นเรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องตามคำอธิบาย

2D game Allocated

Jun 19 2014

2D Game Allocated เกมจัดสรรที่ดิน เป็นเกมส์เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยให้ผู้เล่นทำการเลือก สถานที่ต่างๆ เช่น หมู่บ้าน เขื่อน ที่เก็ทิ้งขยะ แปลงเกษตร เป็นต้น ว่าควรจะอยู่ตรงส่วนไหนของภาคนั้นๆ

2D Game Yaris Puzzle

Jun 19 2014

Yaris3 puzzle Game เป็นเกมต่อจิ๊กซอว์รูปรถ ให้ผู้เล่นทำการต่อจิ๊กซอว์เป็นรูปรถ ตามแบบ โดยการลากชิ้นส่วนผ่านจอทัชสกรีน ให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีตัวช่วย2ตัว คือ ต่อฟรี1ชิ้น กับ เพิ่มเวลา  งานชุดนี้เป็นของบริษัทดิจิตอลอินเตอร์มีเดียร์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้วันวันเปิดตัว โตโยต้ายาริส   เครดิต Digital Intermedia

2D game Yaris1

Jun 18 2014

2D game Yaris1 เกมขับรถ Yaris วิ่งรอบกรุงเทพมหานคร โดยการขับรถไปตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยระวังไม่ให้น้ำมันหมด และเจอกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

2D game Yaris2 crossword

Jun 18 2014

2D Game Yaris crossword ผู้เล่นจะต้องหาคำ เพื่อเติมช่องว่าง ในตารางให้ครบ โดยมี Hint เป็นคำใบ้ เมื่อผู้เล่นตอบคำถามได้ครบและถูกต้องแล้ว Keyword ด้านขวาล่างก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วย