Category Archive for "ผลงานภาพ Perspective"

3D perspective House Exterior

Oct 03 2015

ภาพ 3d perspective บ้าน2 ชั้น พร้อมที่จอดรถ รูป 3d perspective โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 2 มุม เป็นภาพจำลองภายนอก การจัดแสงเป็นแบบ Standard light โครงการนี้อาคารจะค่อนข้างเล็ก เวลาทำภาพจำลองจำเป็นต้องขยายบางส่วน ภาพ 3D prespective   คำค้นหา:โปรแกรมพรีเซ้นงานฟรี…

3D perspective Office Exterior

Oct 01 2015

ภาพ 3d perspective อาคารสำนักงาน 2 ชั้น รูป 3d perspective ด้านหน้าอาคารเป็นกระจกมองเห็นด้านในทั้ง 2 ชั้น มีที่จอดรถ เครดิต : acre8

3D prespective Huakwang

Jun 22 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองที่พักอาศัย โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 3 มุม เป็นมุม interior 3 มุม เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต เสต็มดีไซน์ ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective ร้านขายเครื่องสำอาง Fancl

Jun 20 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านเครื่องสำอางแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้มีเพียงภาพperspective แค่ 1 มุม เป็นมุม จากหน้าร้าน มองเข้าไปในร้าน โทนของภาพเน้นสีขาวและเสริมเด้นด้วยสีของแบรนด์ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่นๆ

3D prespective kanetachi

Jun 17 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 1 มุม เป็นมุม isomatric เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective Nakefuji-takada

Jun 15 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองบ้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 1 มุม เป็นภาพจำลองภายนอก เพือจำลองให้เห็นรูปแบบของที่อยู่อาศัย ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective Teppanyaki

Jun 15 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 2 มุม เป็นภาพจำลองภายใน2 มุม เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective roppongi

Jun 14 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 3 มุม เป็นภาพจำลองภายใน2 มุม ภายนอก1 มุม เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective Mall

Jun 13 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 3มุม เป็นภาพจำลองภายในทั้ง3 มุม ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective Park

Jun 12 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 4 มุม เป็นภาพจำลองภายใน2 มุม ภายนอก2 มุม เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective shizen

Jun 11 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 1 มุม เป็นภาพจำลองภายนอก ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective karasumaru

Jun 10 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 1 มุม เป็นภาพภายนอก เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective sanwa

Jun 09 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านแห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 1 มุม เป็นภาพจำลองภายนอกเพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective rosegrill

Jun 08 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองBar แห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 3 มุม เป็นภาพจำลองภายใน เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective takasago

Jun 04 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองร้านอาหารที่แห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 1 มุม เป็นภาพจำลองภายนอก เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective pencill

Jun 01 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองที่อยู่อาศัยที่แห่งหนี่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 2 มุม เป็นภาพจำลองภายในทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา  เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต Acre8 ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective Villa

May 29 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective ของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ  3 มุม เป็นมุมสระว่ายน้ำ ห้องนอน และห้องน้ำ ภาพ 3D prespective เครดิต สเตมดีไซน์ ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective townhome

May 21 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective โครงการทาวโฮมส์  3 ชั้น  โครงการนี้มีแบบบ้าน 2 รูปแบบ  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 4 มุม เป็นภาพจำลองภายนอกทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ภาพ 3D prespective   ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective Sirius

May 19 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective จำลองบ้านพักแห่งหนึ่ง  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 2 มุม เป็นภาพจำลองภายนอกทั้งหมด  การจัดแสงเป็นแบบ Standard light โครงการนี้อาคารจะค่อนข้างเล็ก เวลาทำภาพจำลองจำเป็นต้องขยายบางส่วนและ ดัดกล้องเพื่อให้ได้มุมตามที่ลูกค้าต้องการ ภาพ 3D prespective เครดิต acre8   ผลงาน Perspective อื่น

3D prespective petshop

May 17 2015

ผลงานการทำภาพ 3D prespective ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์  โปรเจคนี้ประกอบด้วยภาพ 3d perspective 2 มุม เป็นภาพจำลองภายในทั้งหมด  เพือจำลองให้เห็นส่วนต่างๆ ภาพ 3D prespective เครดิต acre8   ผลงาน Perspective อื่น