[News] Disney นำเสนอวิธีการปั้นใบหน้ามนุษย์รูปแบบใหม่

July 9, 2020
Torsakuln

โดยปกติแล้วการปั้นใบหน้าของมนุษย์ถือเป็นงานที่ท้าทายและจำเป็นต้องใช้เวลาที่ยาวนาน รวมไปถึงยังต้องมีทักษะในระดับสูง ตัวซอฟต์แวร์ค่อนข้างซับซ้อนและต้องฝึกฝน โดยถ้าใช้ซอฟต์แวร์ง่ายๆ ก็จะถูกจำกัดการสร้างผลงานที่ดีและมีคุณภาพสูงออกมา

ทางฝ่ายวิจัยของ Disney จึงได้นำเสนอวิธีการสร้างใบหน้ามนุษย์ 3D รูปแบบใหม่ออกมา ซึ่งเป็นวิธีที่ทั้งเรียบง่ายและสร้างสรรค์ออกมาได้โดยง่ายเป็นอย่างมาก ด้วยวิธีนี้จะทำให้เราสามารถแก้ไขตัวใบหน้าได้อย่างอิสระ โดยระบบดังกล่าวที่ตัวแกนหลักได้ทำการรวบรวมมีรูปแบบใบหน้าเฉพาะทางกายวิภาค (ALM) เอาไว้ ซึ่งเป็นชุดใบหน้าที่สร้างขึ้นจากชุดข้อมูลการสแกนใบหน้ากว่าร้อยใบหน้าด้วยกัน ทำให้แม้ว่าเราจะแก้ไขตัวโมเดลอย่างไร ตัวโมเดลก็จะสามารถทำงานได้ เพราะมีพื้นฐานของใบหน้าเก็บไว้อยู่อย่างสมบูรณ์แล้ว

ทางทีมสัญญาว่าจะเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งตัวโมเดลในด้านอายุ เชื้อชาติ เพศ BMI และการควบคุมโครงสร้างกระดูกพื้นฐาน วิธีการใหม่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผลงาน VFX ที่มีงบประมาณต่ำ และผลงานการผลิตในรูปแบบของอนิเมชั่น รวมไปถึงเอนจิ้นพัฒนาเกมจะสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดนี้ไดเอีกด้วย

แหล่งที่มา 80.lv

Tags: Disney, News,

ความคิดเห็น

No comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.