Category Archive for "วีดีโอแนะนำสินค้าและองค์กรณ์"

วิดีโออินโฟกราฟฟิก ทางเลือกใหม่ของคนทำธุรกิจยุคดิจิตอล

Nov 11 2017

ทุกวันนี้ การนำเสนอข้อมูลไม่ได้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิกเท่านั้น แต่ยังมีอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ “วิดีโออินโฟกราฟฟิก” ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิกผสมผสานกับภาพเคลื่อนไหวได้อย่างลงตัว การใช้งานวิดีโออินโฟกราฟฟิก พบว่า มีประโยชน์ต่อธุรกิจและการตลาดในหลายด้าน โดยเฉพาะ “การสร้างความสนใจของผู้ชม” รวมถึงช่วยเพิ่มการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภค, เพิ่ม Conversion บนเว็บไซต์และเพิ่มอัตรา CTR ได้อีกด้วย หากแบ่งองค์ประกอบของวิดีโออินโฟกราฟฟิกออกเป็น 2 ส่วนคือ “วิดีโอ” และ…

3d Presentation Thai Rayon

Jun 29 2016

ผลงาน Presentation รูปแบบ 3d animation ความยาว 5 นาที ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด มหาชน  เนื้อหางานจะเป็นการนำเสนอในส่วนของการผลิตโรงไฟฟ้า พลังงานจากถ่านหิน เพื่อใช้เองในโรงงาน  ในการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในได้นั้น ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้ากับชุนชน และหน่วยงานราชการ  ให้เข้าใจถึงความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ในการผลิต…

3d mapping Epson

Jun 16 2016

ผลงาน 3d mapping งาน Presentation ของ Epson  มีเนื้อหาของ Content ที่ให้ผู้บรรยายได้เล่นกับสีสันต่างๆระหว่าง Present  ในงานนี้หลังจากได้รับข้อมูลและแนวไอเดียจากคุณนนท์ ทางเราก็จะมาหาทางสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆที่เอื้ออำนวยในระยะเวลาเพียง 4  วัน  เช่น การทำ 3d animation ในโปรแกรม 3d  และ render…

Motion Graphics Land&House Intro

May 25 2015

งาน Motion Graphic CG เป็น Intro ของ Video Presentation นำเสนอกิจกรรมของบริษัท Land&house VideoMotion Graphic CG

Video Presentation ระบบท่อร้อยสาย BTC & TFOC

Sep 14 2014

Video Presentation ระบบท่อร้อยสาย BTC & TFOC ลักษณะของงานนี้ จะเป็นการถ่ายทำและนำมาใส่ Effect ต่างๆด้วยโปรแกรม Compose และแทรกด้วย 3d Animation เป็นช่วงๆ เนื้อหา ของเรื่องจะเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ต่างๆ ขององค์กรโดยใช้การถ่ายทำ และแทรกด้วย Animation เป็นช่วงๆ ความน่าสนใจของงานนี้…

Video Presentation BTC & TFOC

Sep 13 2014

Video Presentation BTC & TFOC ลักษณะของงานนี้ จะเป็นการถ่ายทำและนำมาใส่ Effect ต่างๆด้วยโปรแกรม Compose และแทรกด้วย 3d Animation เป็นช่วงๆ เนื้อหา ของเรื่องจะเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ต่างๆ ขององค์กรโดยใช้การถ่ายทำ และแทรกด้วย Animation เป็นช่วงๆ ความน่าสนใจของงานนี้ จะอยู่ที่การใช้…

Video Presentation ระบบสายโทรศัพท์ BTC & TFOC

Sep 12 2014

Video Presentation ระบบสายโทรศัพท์BTC & TFOC ลักษณะของงานนี้ จะเป็นการถ่ายทำและนำมาใส่ Effect ต่างๆด้วยโปรแกรม Compose และแทรกด้วย 3d Animation เป็นช่วงๆ เนื้อหา ของเรื่องจะเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ต่างๆ ขององค์กรโดยใช้การถ่ายทำ และแทรกด้วย Animation เป็นช่วงๆ ความน่าสนใจของงานนี้ จะอยู่ที่การใช้…

motion graphic land&house

Feb 26 2014

VDO Presentation BTC : วีดีโอแนะนำองค์กร บริษัทบีทีซี

Feb 21 2014

screenshot :