3d Presentation Thai Rayon

June 29, 2016
admin

ผลงาน Presentation รูปแบบ 3d animation ความยาว 5 นาที ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด มหาชน  เนื้อหางานจะเป็นการนำเสนอในส่วนของการผลิตโรงไฟฟ้า พลังงานจากถ่านหิน เพื่อใช้เองในโรงงาน  ในการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในได้นั้น ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้ากับชุนชน และหน่วยงานราชการ  ให้เข้าใจถึงความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน

ในการผลิต Presentation ชิ้นงานนี้ จะเน้นการนำเสนอในรูปแบบ 3d aniomation เป็นส่วนใหญ่ และมีการนำ ภาพถ่ายมาผสมในแบบ Motion ในช่วงตอนแรกๆ เพื่อเกรินนำให้รู้จักกับองค์กรณ์  และเนื้องจากตัวโรงไฟฟ้า เป็นเรื่องเฉพาะทาง การที่จะให้ได้ผลงานคุณภาพมีความถูกต้อง ทางทีมงานจึงต้องทำงานหนักในเรื่องข้อมูลเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องผังของโรงงาน การเซิร์ทหาข้อมูลของโรงไฟฟ้าแบบถ่านหิน  รวมถึงต้องขออนุญาติไปถ่ายภาพ Referent และทำความเข้าใจกระบวนการทำงานที่โรงงานต้นแบบที่เคยก่อสร้างไว้ก่อนแล้ว

3d Presentation Thai Rayon

Preproduction

3d model

model ต่างๆในส่วนของโรงงานจะไม่เน้นลายละเอียดมาก จะโฟกัสไปที่โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน

Script
เสียงบรรยาย 

 

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด มหาชน ผู้ผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอนชั้นนำของโลก เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีการลงทุนที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของไทยเรยอน ได้ถูกส่งออกไปขายยังหลายทวีปทั่วโลก ทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย
บริษัทไทยเรยอน จำกัด มหาชน ก่อตั้งในปี 2519 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง เรามีส่วนร่วมในการสร้างงาน พัฒนาท้องถิ่น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบมานานร่วม 40 ปี

 

เพื่อให้ไทยเรยอนดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน เราจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้างหน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งจะได้ทั้งพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าเป็นผลผลิตเพื่อใช้เองในสายการผลิตบนพื้นที่เดิมของโรงงาน  ซึ่งบริษัทฯหวังในความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชนรอบข้างด้วย

 

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด มหาชน มีความตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้จัดหา ระบบที่มีมาตรฐานสูงทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้ถ่านหินคุณภาพดีซับบิททูมินัส เป็นถ่านแบบคัดขนาด เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนการบด การร่อน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย

 

และรถบรรทุกถ่านหิน ที่วิ่งบนถนนหลวงจนเข้ามาภายในบริษัท จะถูกปิดคลุมทุกด้านด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด จึงทำมั่นใจได้ว่า จะไม่มีผงหรือเม็ดถ่านหินร่วงลงบนถนน หรือฟุ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม

 

ส่วนการเก็บและขนถ่ายถ่านหินภายในโรงงานจะเป็นระบบปิดทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน รถบรรทุก ทุกคัน จะต้องเข้าไปเทถ่านหินภายในห้องปิด

 

ส่วนการคลื่อนย้ายถ่านหินขึ้นเก็บในไซโลเหล็ก ก็จะเคลื่อนย้ายด้วยสายพานแบบกล่อง

 

และเมื่อต้องการนำถ่านหินออกจากไซโล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ ก็ยังคงใช้สายพานลำเลียงแบบกล่องที่ปิดมิดชิด เพื่อลำเลียงถ่านหินเข้าสู่ห้องเผาไหม้

 

ในการเผาไหม้ถ่านหิน จะใช้ระบบการเผาไหม้แบบอุณหภูมิต่ำโดยใช้ทรายเป็นวัสดุตัวกลางในการหมุนเวียนคลุกเคล้าและกระจายความร้อนให้ถ่านหินลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง จึงช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์และไม่เกิดควัน

 

และด้วยคุณสมบัติของถ่านหินที่มีค่ากำมะถันต่ำ รวมถึงระบบบำบัดคุณภาพสูงโดยใช้แคลเซี่ยมในการปรับสภาพ ทำให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จึงมีค่าไม่เกิน 150 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 4 เท่าตัว ในขณะที่ กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดค่าการเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้มีได้สูงถึง 640 ส่วนในล้านส่วน

 

หม้อไอน้ำที่จะติดตั้งใหม่นี้ เราได้ออกแบบและ กำหนดมาตรฐานด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม ให้ต่ำกว่าข้อกำหนดของทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมาตรฐานโลก

 

เพื่อให้เป็นเทคโนโลยีสะอาด เราจึงติดตั้งเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ หรือ ESP โดยมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นได้มากกว่า 99%

 

โดยเครื่องดักฝุ่นจะสร้างสนามไฟฟ้าสถิตย์ แผ่กระจายเข้าสู่ทุกอณู ของฝุ่น ดึงดูดให้แยกตัวออกจากกระแสอากาศที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ ที่วิ่งผ่านเข้ามาในเครื่อง ให้ฝุ่นตกลงสู่ด้านล่าง

 

ฝุ่นจะถูกรวบรวมและลำเลียงออกไปเก็บไว้ในไซโลเก็บฝุ่นด้วยระบบลำเลียงแบบอัดอากาศในท่อปิด  และฝุ่นใต้เตาก็เช่นกันจะถูกลำเลียงไปเก็บไซโลด้วยวิธีเดียวกัน  ซึ่งมาตรฐานข้อกำหนดเรื่องการปล่อยฝุ่นของกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ที่ 120 มก./ ลบ.ม.  แต่ว่าบริษัทไทยเรยอน ได้กำหนดมาตรฐานการออกแบบเครื่องดักฝุ่นนี้  ให้ต่ำกว่า   50 มก./ ลบ.ม.

 

อากาศที่ถูกบำบัดแล้วจะถูกระบายออกทางปล่องซึ่งติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นและมลพิษเอาไว้ เพื่อให้สามารถอ่านค่าได้ตลอดเวลา

ส่วนไอน้ำที่ผลิตได้ จะถูกส่งเข้าเครื่องปั่นไฟ เพื่อผลิตไฟฟ้าก่อน  ทำให้ได้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำไปใช้ในขบวนการผลิตฝ้ายต่อไป

 

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด มหาชน  ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ และยังตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก เราขอยืนยันและให้คำมั่นว่า จะไม่มีฝุ่นละอองหรือมลภาวะเป็นพิษเกินมาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อชุมชนโดยรอบอย่างแน่นอน

 

ความคิดเห็น

No comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.