รับทำงาน2D และ 3D Presentation ในรูปแบบ Animation สำหรับแนะนำองค์กร หรือผลิตภัณฑ์สินค้า

รับออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 2D และ 3D Presentation สำหรับ “แนะนำผลิตภัณฑ์”(Product Presentation) และ “นำเสนอภาพลักษณ์องค์กร”(Company Presentation) ในรูปลักษณ์ผลงานแบบ 2D Animation หรือ 3D Animation เพื่อเป็นสื่อให้กับลูกค้าหรือพนักงานสามารถทำความรู้จัก และเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือองค์กรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Present your Production&Company

with

2d&3d Presentation

แล้วทำไมต้องเป็นการนำเสนอในรูปแบบ 2d/3d Presentation ด้วยละ?

ในบางบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอกระบวนการผลิต อุปกรณ์ หรือสินค้า เพื่อให้ลูกค้าหรือพนักงานได้เข้าใจในผลิตภัณฑ์  และในบางที่การถ่ายทำ vdo presentation ไม่สามารถเข้ามารองรับงาน presentation ส่วนนี้ได้หรือหากทำได้อาจต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก เช่น กระบวนการทำงานภายในของเครื่องจักร  เครื่องยนต์ อุปกรณ์และสินค้าต่างๆ ซึ่งจะทำได้ยากมากหากใช้การถ่ายทำให้เห็นการทำงานภายใน หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย เพราะอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เมื่อถูกตัดผ่าให้เห็นภายใน จะไม่สามารถทำงานได้  ดังนั้น  การใช้งาน Computer Graphic รูปแบบ 2d animation หรือ  3d animation เข้ามาช่วยจะทำให้สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้

Presentation คืออะไร ?

Presentation หมายถึงการถ่ายทอดความคิดในเรื่องๆ หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์อันแจ่มชัด และสามารถทำให้ผู้รับชมหรือผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ในเวลาจำกัด ส่วนสำหรับผลงาน Presentation ก็คือสื่อกลางที่จะทำให้ผู้รับชมหรือผู้ฟังสามารถเห็นภาพสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้ชัดเชน และง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ผลงาน Presentation สามารถทำออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้า, วีดีโอ, สไลด์, Animation และอีกหลายรูปแบบตามแต่เทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นจะสามารถจัดทำขึ้นมาได้

Presentation รูปแบบต่างๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

  • 2D/3D Animation : ผลงาน Presentation ประเภท Animation หรือ 2D/3d Presentation ถือเป็นผลงานที่นิยมใช้สำหรับนำเสนอผลงานที่เป็นมโนธรรม หรือผลงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย มากที่สุดในปัจจุบันนี้ เพราะผลงานแบบ Animation สามารถนำเสนอผลงานออกมาได้สร้างสรรค์ละเอียดตามความต้องการ มากกว่าการถ่ายวีดีโอ สามารถอธิบายในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในตัวผลงานออกมาได้อีกด้วย
  • Video Presentation : การนำเสนอผลงานในรูปแบบวีดีโอ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้นำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรณ์  บริษัทมีความสวยงาม จัดแต่งได้ง่าย หรือถ้าเป็นสินค้า ก็เป็นสินค้าที่จับต้องได้ง่าย  มองเห็นขั้นตอนต่างๆได้ด้วยตา ซึ่งจะใช้สำหรับเปิดให้ลูกค้าหรือพนักงานได้ดูเพื่อที่จะอธิบายรายละเอียดในส่วนสำคัญๆ  อีกทั้งยังทำให้สามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการนำเสนอผลงานได้เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย
  • สไลด์นำเสนอผลงาน : ผลงาน Presentation ประเภทสไลด์ หรือส่วนใหญ่จะรู้จักในลักษณะของ Powerpoint Presentation เป็นผลงานที่สามารถนำเสนอสินค้าหรือสิ่งต่างๆ ได้ละเอียดยิ่งกว่าผลงานแบบภาพ เพราะแบบสไลด์สามารถจัดทำการนำเสนอได้ละเอียดและอิสระ เหมาะกับใช้เป็นสื้อผลงานขั้นพื้นฐานในการนำเสนอผลงานได้ในระดับนึง
  • ภาพนิ่ง ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า : ผลงาน Presentation ประเภทภาพถือเป็นผลงานมาตรฐานที่ใช้นำเสนอสินค้าหรือสิ่งต่างๆ ได้ง่ายที่สุด จัดเตรียมง่ายเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีลายละเอียดที่ต้องอธิบายมากนัก โดยผลงานนำเสนอประเภทนี้สามารถใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ให้ออกมาได้หลากหลายรูปแบบ โดยไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่ายแบบธรรมดาจนไปถึงภาพตัดต่อแบบ 2D และ 3D ที่สามารถนำเสนอสินค้าออกมาก็ได้

2D/3D Presentation เหมาะเอาไปใช้ที่ไหนบ้างที่?

การทำ Presentation นั้นเหมาะกับทุกสิ่งอย่างที่ต้องการนำเสนอออกมา โดยส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันนี้นิยมนำมาใช้กับงาน 2 ประเภทด้วยกันคือ “แนะนำผลิตภัณฑ์”(Product Presentation) และ “นำเสนอภาพลักษณ์องค์กร”(Company Presentation)  

  • งาน Presentation ประเภทแนะนำผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นงานที่จะนำเสนอฟีเจอร์และการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้ออกมาน่าสนใจ เหมาะสำหรับนำไปใช้เสนอขายให้กับผู่ร่วมลงทุนหรือลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้โปรโมทตัวผลิตภัณฑ์สินค้าได้อีกด้วย
  • งาน Presentation ประเภทนำเสนอภาพลักษณ์องค์กร เป็นงานที่จะใช้สำหรับถ่ายทอดแนวคิดขององค์กรออกมาให้พนักงาน หรือผู้ร่วมลงทุนเข้าใจได้ง่ายและตรงตามความต้องการขององค์มากที่สุด นอกจากนี้งาน Presentation ประเภทนำเสนอภาพลักษณ์องค์กร ยังเป็นเหมือนกับผลงานที่จะบอกเล่าความเป็นมาและผลงานของตัวองค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ทำไมงานนำเสนอรูปแบบ 2D และ 3D Presentation ถึงเป็นที่นิยม ?

ในองค์กรหรือบริษัทบางบริษัทมีความต้องการที่จะนำเสนอกระบวนการผลิต อุปกรณ์ หรือสินค้า ให้กับผู้ร่วมลงทุน ลูกค้าและพนักงานในองค์กรได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาบางส่วนไม่สามารถที่จะใช้ผลงานรูปแบบ VDO Presentation ในการนำเสนอออกมาได้ เช่น กระบวนการทำงานภายในเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์และสินค้าต่างๆ โดยถ้าหากเราแยกส่วนภายในของสิ่งเหล่านี้ออกมา อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นการจำลองตัวอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถเก็บภาพหรือรายละเอียดแบบจริงๆ ของตัวชิ้นงาน จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะนอกจากจะจำลองตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาได้แล้ว ยังสามารถจำลองกระบวนการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ออกมาได้อีกด้วย นอกจากนี้ผลงานแบบ 2D และ 3D Presentation ยังสามารถนำเสนอกระบวนการทำงานของทั้งองค์กร หรือส่วนต่างๆ ออกมาให้เข้าใจได้ง่าย และชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างผลงาน 2D Presentation

ผลงาน 2D Presentation จะใช้การนำเสนอผ่านกราฟฟิกแบบ 2 มิติในรูปแบบ Motion Info Graphic เป็นหลัก ซึ่งตัวผลงานจะมีการนำเสนอกระบวนการทำงานหรือผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นลำดับขั้นตอน โดยผู้ที่ดูผลงาน 2D Presentation จะสามารถทำความเข้าใจกระบวนการทำงานได้ง่ายกว่าเดิม และไม่รู้สึกเวียนหัว เพราะการนำเสนอผลงานรูปแบบ Motion Info Graphic จะมีอนิเมชั่นที่ไม่เยอะมากเกินไปในการนำเสนอผลงานแต่ละอย่าง อีกทั้งยังมีความเร็วและการใช้คำที่อธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย และยังรวมไปถึงภาพกราฟฟิกที่คนทั่วๆ ไปสามารถเสพได้เหมือนกับดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งนั่นเอง

2d motion infographic-วงจรชีวิตกุ้งก้ามแดง

2d motion infographic-วงจรชีวิตกุ้งก้ามแดง

Jun 20 2019

ผลงาน  2d motion infographic แนะนำและอธิบายเรื่องของ วงจรชีวิตกุ้งก้ามแดง ความยาว 2 นาที ครึ่ง ของ บริษัทแฮปปี้ฟาร์ม  

ผลงาน 2d motion : แฮปปี้ฟาร์ม – เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ และ IoT wireless Unit

ผลงาน 2d motion : แฮปปี้ฟาร์ม – เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ และ IoT wireless Unit

Jun 04 2019

ผลงาน  2d motion infographic แนะนำและอธิบายเรื่องของ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ และ IoT wireless Unit  ความยาว 1 นาที ของ บริษัทแฮปปี้ฟาร์ม    

Animation กังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานโซล่าเซลล์

Animation กังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานโซล่าเซลล์

Jul 07 2018

ผลงานอมิเมชั่น แนะนำกังหันตีน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ แฮปปี้ฟาร์ม โซล่าห์แอร์เรเตอร์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ผลิตและออกแบบได้มาตรฐาน ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน เครื่องเติมอากาศให้กับแหล่งน้ำ และตกแต่งภูมิทัศน์ตามความต้องการ ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาด ไม่ก่อมลภาวะ  

3d Motion Info Graphic Thaicom Satellites

3d Motion Info Graphic Thaicom Satellites

Jun 24 2016

ผลงาน 3d motion Info Graphic เรื่องราวน่ารู้เกี๋ยวกับดาวเทียมของบริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน  ซึงทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ให้ได้จัดทำ 3d motion info graphic ตัวนี้ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิดเนื้อหา ไอเดียร์ในการนำเสนอ…

Motion Info Graphic Reverse Osmosis: RO

Motion Info Graphic Reverse Osmosis: RO

May 29 2016

ผลงานการผลิต Motion Info Graphic Reverse Osmosis: RO (ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยวิธี รีเวิร์ส ออสโมซิส) ซึ่งเป็น presentation ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือง East Water Group  รูปแบบการนำเสนอจะเป็นเฉพาะภาพผสมข้อความสำคัญ เพิ่มความน่าติดตามด้วยเสียงประกอบ sfx…

Presentation  C&T Mudular

Presentation C&T Mudular

May 28 2016

ผลงาน Presentation แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทซีแอนด์ทีโมดูล่าจำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตตู้คอนเทนเนอร์  ในการนำเสนอ จะใช้ ตัวการ์ตูนคาเร็คเตอร์แบบ 2d มาเป็นตัวนำเรื่องแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบ Motion Info Graphic ขั้นตอนการจัดทำจะใช้โปรแกรมจากค่าย Adobe หลายตัวในการสร้างสรรค์ เช่น คาเร็กเตอร์วาดเบื้องต้นในโปรแกรม Illustrator ,งานอนิเมทใช่ โปรแกรม Animate(Flash) ,…

ตัวอย่างผลงาน 3D Presentation

ผลงาน 3D Presentation จะเป็นผลงานที่จะจำลองอุปกรณ์ต่างๆ หรือกระบวนการทำงานออกมาในกราฟฟิกแบบ 3 มิติ ซึ่งมีข้อดีที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นมุมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจำลองแบบ 3 มิติยังถือเป็นการจำลองตัวผลิตภัณฑ์ให้ออกมาตรงกับตัวต้นแบบได้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้การนำเสนอผลงานในรูปแบบนี้สามารถนำเสนอผลงานในส่วนที่มองเห็นไม่ได้ ให้ออกมาเห็นได้และทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

3d Presentation Thai Rayon

3d Presentation Thai Rayon

Jun 29 2016

ผลงาน Presentation รูปแบบ 3d animation ความยาว 5 นาที ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด มหาชน  เนื้อหางานจะเป็นการนำเสนอในส่วนของการผลิตโรงไฟฟ้า พลังงานจากถ่านหิน เพื่อใช้เองในโรงงาน  ในการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในได้นั้น ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้ากับชุนชน และหน่วยงานราชการ  ให้เข้าใจถึงความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ในการผลิต…

3D animation เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

3D animation เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

May 15 2015

งาน 3D animation เป็นผลงาน 3d Product presentation ของบริษัท Kannegiesser  แสดงการทำงาน เครื่องปั่นผ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้เห็นการทำงานภายในของตัวเครื่องจักร เครดิต บริษัท Kannegiesse  

3D animation Genome

3D animation Genome

May 13 2015

งาน  3D animation Genome เป็นผลงานเกียวกับการให้ความรู้ในเรื่อง Genome , Chromosome และพันธุกรรมต่างๆ การผลิตจะใช้เท็คนิคผสมระหว่าง 3D กับ การ compose เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจใงานให้เพิ่มขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น    

3d Presentation บริษัทเพิ่มสินสตีลเวิร์ค

3d Presentation บริษัทเพิ่มสินสตีลเวิร์ค

Sep 17 2014

ผลงาน 3d Presentation รูปแบบอนิเมชั่นของบริษัทเพิ่มสินสตีลเวิร์ค  รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา จะเน้นไปที่บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  โดยบริษัทเคยจัดทำ Presentation ในลักษณะ Video Presentation มาก่อนอยู่แล้ว  แต่ในการทำ Presentation ตัวนี้ จะทำในลักษณะของ 3d animation ซึ่งจะสร้างอารมณ์ร่วม ความน่าจดจำแบรนด์ได้มากกว่า เพราะสามารถที่จะสร้างสรรค์การนำเสนอได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมกล้อง การเล่าเรื่องเนื้อหา เช่น…

Presentation Genome : ถอดรหัสพันธุกรรมจีโนม

Presentation Genome : ถอดรหัสพันธุกรรมจีโนม

Feb 20 2014

งานส่วน VDO Present นี้จะเป็นส่วน Intro แนะนำและให้ความรู้ในเบื่องต้นเกียวกับ cell เพื่อเป็นการเกริ่นนำเรื่อง ก่อนเข้าเรื่องของการเปิดเผยการคนคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่อง ของสาหร่ายสไปรูทีน่า  โดนเนื้อเรื่องหลักจะกล่าวถึงเรื่องพื้นฐานของ เซล , ดีเอนเอ และโครโมโซมว่ามีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความยาว ประมาณ 4 นาที แต่ตอนใช้งานจะแยก clip…

Product  Presentation Rich Asia Steel

Product Presentation Rich Asia Steel

Jan 27 2014

ผลงาน Product  Presentation Rich Asia Steel ชิ้นนี้ แม้จะมีเวลาการทำงานที่ค่อนข้างบีบและใช้เทคโนโลยีเก่าเพราะผลิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี แต่ก็ยังเป็นผลงานชิ้นที่ถูกเอามาอ้างอิงให้ลูกค้าดูในบ่อยๆครั้ง  ทั้งในเรื่องไอเดียการนำเสนอที่ตอบโจทย์ได้ดี รูปแบบการนำเสนอที่น่าตื่นเต้นตลอดเรื่อง Video Product  Presentation Rich Asia Steel   รายละเอียดงาน ผลงานด้าน Product  Presentation…

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม