กลจักรบรรยากาศ

January 25, 2014
admin

ผลงานด้าน Animation  รูปแบบ  Motion graphic  ของกรมอุตุ

  • งานชุดนี้เป็นงานของกรมอุตุ ใช้ในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มีด้วยกัน ทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ เมฆฝน , กลจักรบรรยากาศ , พายุ ,คลื่น ,แผ่นดินไหว และ ซึนามิ โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะงานโมชั่นกราฟฟิก สร้างการเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม After Effect องค์ประกอบต่างๆก็จะสร้างจากโปรแกรม 3d และโปรแกรมสร้าง ภาพทั่วไป
  • สนใจชมงานเหล่านี้ สามารถไปดูได้ที่พิพิธพัณฑ์การเรียนรู้ อุตุนิยมวิทยา นะครับ

Animation Motion Graphics กลจักรบรรยากาศ

เนื้อหาในงาน Animation Motion Graphics กลจักรบรรยากาศ

motion graphic matchine การที่จะเกิดฝนตก พายุ หรือเมฆเต็มท้องฟ้าได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบใหญ่อยู่ 4 อย่าง ก็คือ ดวงอาทิตย์ โลก บรรยากาศ และไอน้ำ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 นี้ ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียน และเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่นลมพายุ ฝน ฟ้าแลป ฟ้าร้อง ขึ้นในโลกของเรา ดวงอาทิตย์ ทำหน้าที่คล้ายเตาเชื้อเพลิงส่งความร้อนมายังพื้นโลก บริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนมากกว่า เช่น ที่บริเวณศูนย์สูตรก็จะทำให้บรรยากาศของบริเวณนั้นร้อนขึ้นเกิดการขยายตัว และลอยสูงขึ้นไป อากาศในบริเวณพื้นโลกที่ได้รับความร้อนน้อยกว่า และเย็นกว่าก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ กรรมวิธีนี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศขึ้น
โลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันซึ่งร้อน และเกิดกลางคืนซึ่งเย็นกว่า นอกจากนี้แล้ว โลกซึ่งมีแกนเอียง 23.5 องศายังโคจรรอบดวงอาทิตย์ ด้วยระยะเวลาประมาณ 365 วัน (1 ปี) ต่อรอบการโคจรของโลกทำให้เกิดฤดูต่าง ๆ เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวน้ำซึ่งเป็นแหล่งเกิดไอน้ำ พื้นโลกของเรามีน้ำอยู่มาก ความร้อนจากดวงอาทิตย์ จะทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำ และลอยขึ้นไปในอากาศ เพราะฉะนั้นในอากาศจึงมีไอน้ำอยู่เสมอไม่มากก็น้อยอากาศหรือบรรยากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เคลื่อนตัวและหอบเอาไอน้ำไปด้วย ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศ
ตามธรรมดาเรามองไม่เห็นอากาศ แต่เรารู้สึกว่ามีอากาศ เมื่อลมพัดถูกร่างกายของเรา เราคงเคยเห็นแล้วว่า ถ้าลมแรงจริง ๆ ลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้ และถ้าหากไม่มีดวงอาทิตย์ โลกก็จะไม่มีบรรยากาศซึ่งเปรียบเสมือนผ้าห่มที่ห่อหุ้มโลกไว้ โลกก็จะเย็นจัด ไม่มีไอน้ำ ไม่มีเมฆ ไม่มีฝน และไม่มีปรากฎการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น และในที่สุด ก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใด ๆ อาศัยอยู่ได้ หากขาด สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โลกเราก็จะเหมือนดวงจันทร์ ที่ไม่มีอากาศ ไม่มีลม – พายุ ไม่มีปรากฏการณ์ใด ๆ และไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้

เครดิต

  • พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา
  • บริษัทโมโมทาโร่

 

 

ความคิดเห็น

No comments

Leave a Reply